Europower har tidligere skrevet om hvordan Høyre i Drammen først sa nei til fusjonen, og deretter foreslo å utsette saken, for så å kreve at Drammen må ha vetorett i et fusjonert selskap.

Onsdag kveld behandlet formannskapet i Drammen saken på nytt. Der gjorde Høyre det klart at de nå går inn for at fusjonsprosessen skal fortsette.

Det er Drammens Tidende som melder dette.

– Med de momenter vi nå vet må ivaretas og de garantier og tilbakemeldinger vi har fått fra ledelsen i Glitre, er vi villige til å godkjenne et videre arbeid med fusjonsplanen, sa Høyre-representant Fredrik Haaning i møtet ifølge lokalavisen.