Europower har tidligere skrevet om hvordan Høyre i Drammen først sa nei til fusjonen, og deretter foreslo å utsette saken, for så å kreve at Drammen må ha vetorett i et fusjonert selskap.