Det er partiene Sp, Høyre, Frp og KrF i Drammen som setter foten ned for fusjonen. Saken skal formelt avgjøres i bystyret 4. mai, men de fire partiene har i formannskapet lagt ned et forslag om å avslutte prosessen.

Formelt lyder forslaget slik:

  • «Drammen kommune, som direkte og indirekte eier av over 50 prosent av aksjene i Glitre Energi AS, sier nei til intensjonsavtalen som foreligger mellom Glitre Energi AS og Agder Energi AS. Drammen kommune ber om at videre arbeid med planer om en fusjon mellom selskapene avsluttes. Drammen kommune er positivt innstilt til at Glitre Energi AS vurderer en eventuell fusjon med andre kraftselskaper i Buskerud regionen.»

Bystyret i Drammen består av 57 representanter. Ap har ordføreren, men Sp, Høyre, Frp og KrF har så vidt flertall med 29 representanter - altså flertall med én representant.

I tillegg kan småpartier og uavhengige som ikke er representert i formannskapet støtte forslaget om å si nei.

– Vi er trygge på at det blir et solid flertall for å si nei, sier Fredrik Haaning, som er nestleder i Høyres gruppe i Drammen.

Drammen kommune eier halvparten Glitre Energi direkte. I tillegg er Drammen er største eier i Vardar, som eier den andre halvparten av Glitre. Direkte og indirekte har kommunen en total eierandel på 63 prosent i Glitre.

Ønsker kontroll på arvesølvet

Haaning forteller at det ikke var en lett avgjørelse for Høyre - fordi partiet i utgangspunktet ønsker at bedrifter selv skal avgjøre hva som er best for dem.

– Normalt vil ikke Høyre blande seg inn i drift av selskaper som kommuner eier, forutsatt at selskapet ha et profesjonelt styre og profesjonell daglig ledelse. Det har Glitre, men akkurat i dette tilfellet kommer det andre elementer inn i bildet, sier han til Europower.

Han begrunner avgjørelsen med at Glitre er arvesølvet til Drammen kommune.

– Det vi er redde for er en fusjon som minner mer om et oppkjøp, fordi størrelsesforholdene mellom Agder Energi og Glitre er så forskjellig. Vi er redde for at dette i praksis ville ha vært et oppkjøp, hvor Drammen ikke hadde sittet igjen med en vesentlig eierposisjon, sier Haaning.

Han forteller at Høyre fra første dag har stilt spørsmål om eierandel.

– Det har vært et ufravikelig krav fra oss at vi skal ha negativ flertall med minst 34 prosent. Det virker som om det ikke lar seg gjøre. Innflytelse kunne vært sikret gjennom vedtekter, men det er tross alt ikke det samme som et negativt flertall, sier han.

Dette fortsetter å være hovedkontoret til Glitre. Hadde fusjonen med Agder blitt gjennomført ville hovedkontoret blitt flyttet til Kristiansand, mens det felles nettselskapet skulle hatt adresse i Drammen. Foto: Glitre Energi

Skeptisk til Agder Energi

Det er også andre forhold med Agder Energi som gjør at flertallet i Drammen er skeptiske til en fusjon.

– Vi har sett på kapitalutfordringene et så stort selskap som Agder/Glitre ville fått. Med de store visjonene som er presentert, kunne vi fort kommet i en situasjon der eierskapet hadde blitt vannet ytterligere ut, eller at Drammen kommune måtte ha skutt inn mye ny kapital, sier Høyre-politikeren.

Politikerne i Drammen har heller ikke et særlig godt inntrykk av strømnettet til Agder Energi.

– Vi har stilt spørsmålet om strømnettet i Agder kontra nettet i Buskerud. Inntrykket er at det er store sårbarheter i nettet til Agder. Vi har jo også hørt om prosesser der Agder Energi har pratet med andre selskaper om fusjon, som heller ikke har blitt noe av. Oppsummert er det en sammensatt vurdering som gjør at vi sier nei, sier Haaning.

Skagerak kan være et alternativ

Haaning sier at Glitre heller bør se seg om etter andre selskaper å slå seg sammen med.

– Vi mener det vil være mer riktig å se etter eventuelle fusjonspartnere som ikke er så dominerende som det Agder Energi er, sier han.

Denne holdninger er også formelt tatt med i forslaget som vil bli vedtatt: «…»

Denne holdninger er også formelt tatt med i forslaget som vil bli vedtatt: «…vurdere en eventuell fusjon med andre kraftselskaper i Buskerud regionen.»

– Men Haaning, når et argument for å si nei til Agder er at Glitre ville vært den lille part, vil dere da ikke møte dere selv i døren når Glitre henvender seg til mindre selskaper?

– Hvis det er snakk om å finne fusjonspartnere i nærområdet, vil det være andre føringer som ligger til grunn. Og det er jo ikke slik at vi bare kan finne samarbeidspartnere i gamle Buskerud. Hvis vi går utover den filosofien, kan det være å finne et selskap som er mer på størrelse med Glitre. Ikke nødvendigvis like stort, men i alle fall ikke sju ganger større, sier Haaning.

– Altså Skagerak Energi?

– Ja, for eksempel, sier han.

– Bedre å være en stor fisk i en liten dam

Det var Drammens Tidende som først meldte at flertallet i Drammen sier nei. Der begrunner også de tre andre partiene avslaget med at Glitre ville blitt for liten i forhold til Agder Energi.

– Det er bedre å være en stor fisk i en liten dam, enn en liten fisk i en stor dam, sier Ulf Erik Knudsen i Frp til Drammens Tidende.

– Jeg frykter at vi i det fusjonerte selskapet vil bli en lillebror. Derfor mener jeg at Drammen skal styre utviklingen til selskapet mer, og støtter derfor å avslutte fusjonsplanene, sier Trond Johansen i KrF.

– For Sp vil en fusjon være en start på en prosess om en mer utvanning av eierskapet og strukturen som i sin tid la grunn for Glitre, sier Gro Nyhus i Sp

Alle de fire partiene gir uttrykk for at den mulige fusjonen har blitt fremstilt som i overkant gullkantet. Drammens Tidene har også snakket med styreleder Ann-Christin Andersen i Glitre Energi. Hun forventet ikke at politikerne skulle si nei.

– Jeg er svært overrasket, og det er jeg ikke alene om, sier hun til avisen.

Andersen har kalt inn til et ekstraordinært styremøte i Glitre i dag onsdag for å drøfte den nye situasjonen.

Bystyret i Kristiansand skal også behandle saken i dag, men når Drammen sier nei har det lite å si hva eierne i Agder Energi mener.