Det har vært mye frem og tilbake i forhold til hva Drammen kommune ville lande på i spørsmålet om å støtte en intensjonsavtale mellom Agder Energi og Glitre Energi. Etter at det tidligere i juni ble klart at Drammen Høyre snudde og likevel ville si ja til avtalen, var det likevel store forventninger om at kommunen ville støtte forslaget slik...