Fusjonen mellom strømselskapene Agder Energi og Glitre Energi ble vedtatt på generalforsamlingene i de to selskapene 20. september, og klarert av Konkurransetilsynet samme dag.

Hovedkontoret og forretningsområdene Vannkraft, Fornybar kraftforvaltning og Ny industri lokaliseres til Agder, mens nettselskapets ledelse og forretningsområdet Kunde og digitale løsninger lokaliseres i Buskerud.

Fusjonen vil etter planen formelt bli gjennomført medio desember 2022.

Med dyktige ledere fra begge selskap

– Vi har samlet et godt og sterkt lag med dyktige ledere fra begge selskap. Sammen med dem og alle våre ansatte ser jeg fram til å utvikle et fornybarkonsern for fremtiden, sier Steffen Syvertsen i en pressemelding publisert på NTB.

Syvertsen har vært konsernsjef i Agder Energi siden 2019, og trer igjen inn i rollen som konsernsjef i det nye selskapet.

Nåværende konsernsjef i Glitre Energi, Pål Skjæggestad, vil etter fusjonen være en strategisk rådgiver for konsernsjef og konsernledelsen i det fusjonerte selskapet.

Med seg på laget har de også nåværende konserndirektør i Agder Energi Nett, Jan Erik Eldor. I det nye selskapet blir han konserndirektør for Vannkraft.

Nåværende konserndirektør i Glitre Energi Nett, Tore Morten Wetterhus, trer inn i rollen som konserndirektør for Nett i det nye selskapet.

I det nye selskapet blir Anders Gaudestad konserndirektør i Fornybar kraftforvaltning. I dag er han konserndirektør i Agder Energi Kraftforvaltning.

Margrethe Smith blir konserndirektør i Kunde og digitale løsninger. I dag er hun konserndirektør for Strategi og virksomhetsstyring i Glitre Energi.

Nåværende konserndirektør for Kunde i Agder Energi, Atle Knudsen, blir konserndirektør for Ny industri.

Håkon Levy er i dag CFO i Glitre Energi. I det nye selskapet blir han konserndirektør i Finans og virksomhetsstyring.

Pernille Kring Gulowsen er i dag CFO i Agder Energi. I det nye selskapet blir hun konserndirektør i Drift, compliance og bærekraft.

Nåværende administrerende direktør i LOS, Margit Unander, blir konserndirektør for Mennesker og kommunikasjon.

Ingvill Heskestad Mykland er i dag konserndirektør for Teknologi i Agder Energi. I det nye selskapet trer hun inn i rollen som konserndirektør for Teknologi, innovasjon og sikkerhet.

Over 200.000 strømkunder i privatmarkedet

Det fusjonerte konsernet har en vannkraftproduksjon på 11,3 TWh fra 72 hel- og deleide kraftverk. Det nye nettselskapet har ansvar for et 30.000 kilometer langt kraftnett og 310.000 nettkunder. Konsernet forvalter og handler med over 30 TWh kraft i Norden. Det er Norges største innen salg av strøm og energitjenester til bedrifter i Norge, og har over 200.000 strømkunder i privatmarkedet.

Samlet omsetning forventes i år å være i størrelsesorden 25-30 milliarder kroner. Både Glitre Energi og Agder Energi møter regnskapstekniske problemer i år, siden begge må ta store tap i regnskapet på grunn av kontrakter som er solgt til faste priser langt under årets spotnivåer. Produksjonen var også rekordlav i begge selskaper i første halvår.

I tillegg til vannkraftproduksjonen er konsernet engasjert i prosjekter for havvind, hydrogen, og solenergi, og har virksomhet i flere europeiske land. Det har også eierposisjoner innen fiber, fjernvarme, bioenergi og i ny industri som batterier, ifølge meldingen.