Forrige akt i historien om Agder/Glitre-fusjonen var da bystyret i Drammen i begynnelsen av mai utsatte å ta stilling til om fusjonsprosessen skal fortsette.

Uken før hadde Høyre/Frp/Sp i formannskapet overraskende gått inn for å avslutte prosessen.

Særlig Høyre fikk kraftige tilbakemeldinger, og i dagene fram til bystyremøtet ombestemte partiet seg delvis. De la frem et forslag om at saken skulle utsettes, og det ble vedtatt.

Siden da har særlig et spørsmål blitt utredet i Drammen: Vil kommunen kunne sikre seg negativ kontroll i et fusjonert selskap selv om eierandelen ikke tilsier det?

Negativ kontroll innebærer at en eier kan hindre store endringer som krever to tredjedels flertall.