Denne uken arrangeres konferansen «Kraft i Vest» som arrangeres på Sandane i Gloppen kommune. Konferansen som samler kraftbransjen hovedsakelig på Vestlandet – har allerede utmerket seg ved å kunne skilte med kun kvinnelige foredragsholdere i år.

På konferansens første dag kunne konsernsjef Liina Veerme fra Salten Kraftsamband (SKS) entre scenen. Veerme er opprinnelig fra Estland, men har tatt utdanning og jobbet 15 år i den svenske energibransjen. Fremdeles følger hun den svenske energibransjen tett – og det er noe av bakgrunnen for at hun kommer med dette hjertesukket;

– Jeg har tre ting jeg mener energibransjen i Norge må bli bedre på, hvis vi skal lykkes med det grønne skiftet. For på noen områder er den svenske energibransjen mye, mye bedre enn den norske, startet hun med.

– Fokus på fusjoner og oppkjøp

For i Sverige har man i større grad enn i Norge klart å lokke til seg kraftkrevende industri, som skaper investeringer og arbeidsplasser i distriktene.

– I Norge tenker nok mange at det ikke er noe spesielt med den vannkraften vi har, men det er det. Den jobben fikk meg til å flytte tusen kilometer nordover, fikk meg til å bytte klima og bytte land. Storskala vannkraft er veldig ettertraktet i alle land. I Norge tar man det for gitt, men sånn er det for eksempel ikke i Sverige, fortsetter hun.

For det er en vesensforskjell i hva man fokuserer på, mener hun.

– Jeg synes man i norsk energibransje er altfor fokusert på alle fusjonene. Visse i min rolle i andre bedrifter går rundt på heltid og lurer «hvem kjøper hvem neste gang»? Vi er så opptatte av å dele disse nyhetene at vi nesten glemmer at verden endres og vi burde jobbe for å få energikaken større, sier hun.

Hun mener å ha sett at svensk energibransje i mye større grad tenker større enn selve selskapet eller konsernet.

– Det er den store forskjellen mellom Sverige og Norge; hos energiselskap i Sverige sitter det i ryggmargen at du skal alltid jobbe for din landsdels beste. Så den konkurransesituasjonen med stadige oppkjøp og fusjoner - som jeg merker i Norge, finnes ikke i Sverige, hvis du spør meg. Det er derfor Sverige lykkes bedre i å få de internasjonale grønne, fremtidsprosjektene med internasjonal kapital inn til landet, slik vi kan lese minst en artikkel om hver uke, tror Veerme.

Mener vi bør lære av Sverige

Som eksempel nevner hun den svenske industribyen Skellefteå i Värmland. Der bygges det nå Europas største batterifabrikk som skal stå ferdig i 2023.

– Alt det som skjer i Skellefteå, det er takket være lokale energiselskap og lokale næringslivselskap som sammen med andre offentlige aktører som er samkjørte på hvordan man får tak i statlig kapital og utenlandske investeringer. Skellefteå har vært et sted ingen snakker om i Sverige, utenom i forbindelse med hockey. Nå har man begynt å åpne skolene som har vært stengt siden 80-tallet. Det er utrolig morsomt dersom man får til slike etableringer, sier Veerme engasjert.

Og slike nyetableringer kan føre med seg ytterligere etableringer – det har Veerme erfart.

– Det vi merket i Sverige, var at når man hadde lyktes i få den første, store etableringen, da begynte det å komme flere andre. Og nå holder det på å bli en cluster der oppe. Dette holder det på å bli den økonomiske motoren i hele landet. Takket være de grønne arbeidsplassene som egentlig alle kommuner i Norge og i andre land vil ha. Konkurransen om å få etableringene er stor, da holder det ikke at energiselskapene fokuserer på å konkurrere seg imellom og kjøper hverandre opp. Fokuset må ligge et annet sted.

Nå er drømmen til Liina Veerme at norsk kraftbransje lærer av nabolandet.

– I Norrland vil man de nærmeste årene trenge rundt 100.000 flere innbyggere. Jeg skulle gjerne kunnet si at noe sånt skulle skje i Nord- Norge. Og hvorfor ikke i distriktene på Vestlandet? Men det ser man ikke ennå. Det trykket har vi ikke fått opp, avslutter hun.

Det er Sogn og Fjordane Energi (SFE) som er arrangør av "Kraft i Vest".