Tidligere i høst skrev Europower en sak om salgsingeniør i Embriq, Myselie Nguyen. Nguyen kalte kraftbransjen «blendahvit» og etterlyste at bedrifter i bransjen legger en plan for hvordan de kan ha et mangfold – både i kjønn, alder og etnisitet.

Hvordan jobber toppsjefer i energibransjen med inkludering og mangfold?

Europower tok kontakt med fire toppsjefer i bransjen for å få svar på spørsmålet.

Spesielt viktig med fokus på mangfold i energibransjen

Første spørsmål er helt enkelt:

– Synes du inkludering og mangfold i energibransjen er viktig?

Det er kanskje ikke så overraskende at det er en felles enighet i at inkludering og mangfold er veldig viktig – også i energibransjen.