Energi-terrorisme, krig og russiske spioner i Tromsø er bakteppet. Nylig innskjerpet norske kravene knyttet til det å ha russiske ansatte i norske bedrifter. Hvordan forholder norsk kraftbransje seg til kravene - i lys av den siste utviklingen vi har sett nå i år knyttet til Russlands krig mot Ukraina.

Europower har snakket med en håndfull nøkkelaktører i bransjen.

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan fortelle at de har hatt økt årvåkenhet knyttet til den sikkerhetspolitiske situasjonen siden krigen brøt ut i februar.