Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå om arbeidsulykker og dødsfall på arbeidsplassen, som ble publisert mandag.

Vi må tilbake til 2019 for sist å finne registrerte dødsfall. De siste ti årene er det registrert 7 dødsfall. I tiårsperioden før det (2002–11) var det 11 dødsfall. Sett over tid har det altså blitt klart færre dødsulykker.

Tallene er samlet for elektrisitet, vann og renovasjon, og omfatter dermed ikke bare kraftbransjen.

Statistikken går tilbake til år 2000. Det verste året for dødsulykker i disse bransjene er i 2001, da fem personer omkom i arbeidsulykker.