Statnett skriver i en pressemelding at fungerende konserndirektør Beate Sander Krogstad er ansatt som konserndirektør for det nyopprettede forretningsområdet Transformasjon & Digitalisering.

– Jeg er veldig glad for at Beate har takket ja til denne viktige stillingen. Vi har vurdert mange svært kompetente søkere, både eksternt og internt, og Beate har imponert med sin innsikt, kompetanse og visjoner for denne viktige rollen, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett.

Ansettelsen skjer etter en omorganisering i Statnett, og Krogstad får ansvaret for å gjennomføre det Tonne beskriver som en betydelig endring på tvers av alle Statnetts aktiviteter.

– Transformasjon og digitalisering er nødvendig for at kraftsystemet skal være rustet til nullutslippssamfunnet, og det er derfor viktige satsningsområder for Statnett i årene som kommer. Vi skal øke tempoet og jobbe smartere for å løse oppgavene. Beate blir sentral i dette, sier Tonne.

I september opplyste Tonne at hun var på jakt etter to nye direktører. Dette var en av de, mens den andre var direktør for Mennesker & bærekraft.

Beate Sander Krogstad er utdannet sivilingeniør i fysikk og matematikk fra NTNU og har videreutdanning i internasjonal ledelse fra FGV i Rio de Janeiro, Brasil. Hun har arbeidet i Statnett siden 2009 og vært en del av konsernledelsen i Statnett siden 2019. Hun har i tillegg til lederstillinger i Statnett tidligere arbeidet som Manager i Accenture.

– Jeg har med meg et strålende team som skal løse utfordrende og viktige oppgaver for Statnett i samarbeid med andre viktige aktører, for å nå målene om et kraftsystem som muliggjør det grønne taktskiftet og legger til rette for bærekraftig verdiskaping. Tung operasjonell kompetanse om Statnetts virksomhet og kraftsystemet, transformasjonsledelse, innovasjon, teknologiutvikling og digitalisering blir sentralt i dette arbeidet, sier Krogstad.

Som en del av at samfunnet i større og større grad elektrifiseres i forbindelse med det grønne skiftet, blir kraftsystemet både utvidet og mer komplisert. Det krever mer avanserte digitaliserte løsninger for å håndtere endringene og det økte kraftbehovet.

Et eksempel på denne digitaliseringen, er økt automatisering av reservene i strømforsyningen. Per i dag består den av både helautomatiserte systemer og løsninger der operatørene ringer rundt til aktører for å holde strømnettet i balanse ved eventuelle avvik. Dette gjennomgår nå en omfattende digitaliseringsprosess for å kunne automatiseres.