En oversikt over 34 kraftselskaper som har levert inn sine årsrapporter for 2021, viser at den gjennomsnittlige kvinneandelen hos disse er på 23 prosent – noe som er en forbedring på stakke én prosent.