I høst takket Odd Roger Enoksen ja til å bli styremedlem i Nordkraft. Han tiltrådte stillingen i månedsskiftet november/desember, men varslet først Karantenenemnda 21. desember 2022.

Ifølge karanteneloven § 5 gjelder en informasjonsplikt i ett år etter fratreden som politiker, og Enoksen har ifølge Nemnda ikke fulgt plikten.

Karantenenemnda bemerker at Enoksen var forsvarsminister fra 14. oktober 2021 til 12. april 2022.

– På bakgrunn av at du ikke varslet om overgang til vervet som styremedlem i Nordkraft i samsvar med kravet i karanteneloven § 5, har du ikke overholdt informasjonsplikten, står det skrevet i vedtaket fra Karantenenemnda.

Det skriver Nettavisen.

Tidligere forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) måtte forlate posten sin i april 2022 etter å ha hatt et seksuelt forhold til en ung kvinne på 2000-tallet.

(©NTB)