Navn: Kenneth Langvatn
Stilling: Avdelingsleder i Eviny Solutions AS og påtroppende ordfører i Giske kommune for Høyre

– Hvilke tema innenfor fornybar energi er det som opptar deg mest?
– I den posisjonen jeg har i Eviny som entreprenør er jeg opptatt av kompetansen vi må bygge, opprettholde og utvikle innenfor fagområdet energiteknikk og elektro i Norge. Jeg ser for meg at vi vil komme bakpå i bransjen dersom vi ikke er flinke til å rekruttere fagfolk.

– Er det noen saker du vil være inhabil i?
– Jeg vil frasi meg min posisjon i Eviny, så det er ingen problematikk der. Jeg tenker derimot at min fortid fra energibransjen vil kunne ha et fortrinn der jeg har opparbeidet meg en kompetanse og kjennskap til utfordringer og muligheter i energibransjen, som kan komme til nytte politisk.

– Blir det mer fornybar Energi i Giske med deg som ordfører?
– Giske er en arealmessig begrenset kommune knyttet til utbygging av kraft. Vi har imidlertid mye sjøareal tilgjengelig. Vi har hatt en runde på havvind, men det er det lav oppslutning om. Jeg ønsker nye ideer til kraftutvinning velkommen. Bølgekraftverk er under uttesting andre steder, kanskje kan også vår kommune være egnet til dette? Det er i alle fall viktig at vi ikke låser oss til kun kjent og utprøvd teknologi.

– Bør Norge fortsatt lete etter olje og gass?
– I en overgangsfase fra fossilt til fornybart er det viktig å anerkjenne at energibehovet fortsatt er økende i verden. Så behovet for norsk gass vil være til stede i lang tid fremover. Vi kan lete etter mer olje og gass samtidig som vi setter oss i førersetet i utviklingen av fornybar energi.

– Bør vindturbinene på Fosen rives?
– Jeg håper at vindkraftparken får stå og at vi da finner gode løsninger for å kompensere de som er skadelidende. Det er ikke noe vi skal ta lett på.

– Bør vi bygge ut havvind raskere enn det regjeringen legger opp til?
– Det ble av den forrige regjeringen gitt støtte til bygging av store havvindprosjekter i Nordsjøen, blant annet Hywind Tampen, Sørlige Nordsø II og Utsira Nord. Da nåværende regjering reduserte områdene de la opp til i denne fasen, så er det beklagelig. Når man først går inn for havvind, må man gjennomføre.

– Tror du vi noen gang kommer til å se kjernekraft i Norge?
– Det både håper og tror jeg. Jeg tror ikke vi kan komme unna kjernekraft i et bærekraftig energisystem i fremtiden. Vi må anerkjenne at det tar lang tid å opparbeide kunnskap og kompetanse som skal til for å etablere og drive kjernekraft. Det handler om å komme raskt i gang med de prosessene. Jeg ønsker det hjertelig velkommen.

– Hva kan kraftbransjen eller strømbransjen gjøre for å få et bedre omdømme?
– Jeg tenker at omdømmet er bra, men det er en uheldig kommersialisering av kraftsalg. Det finnes useriøse aktører, så det å ha en bedre regulering kan være fornuftig. Vi kunne hatt en annen organisering av kraftsalg-leddet.

– Hva kan kraftbransjen gjøre for å bli mindre dominert av hvite menn på over 50 år?
– I all rekruttering må vi tenke mangfold. Kjønn er en ting, men skal vi få dette til å funke, må vi appellere til unge, jobbe mot skoler og snakke opp bransjen. Vi i bransjen må være gode ambassadører slik at vi får kvinneandelen opp og får flinke folk til å velge kraftbransjen.

– Skal du ha solpanel på taket?
– Det er noe jeg har vurdert. Men jeg har et tak som ikke er egnet. Jeg har også vurdert å ha en installasjon i hagen. Det er viktig å også ta det personlige ansvaret for å nå målene vi setter oss med fornybar kraft. Det er spennende at man har anledning til det.

– Kjører du elbil?
– Ja, det gjør jeg. Jeg har én elbil og én hybrid.

– Hva slags strømavtale har du?
– Jeg ligger på spot hos Tibber. Jeg er der at jeg liker widgets og automatisering. Det var det som solgte meg. Det har også kommet mange gode alternativer nå, men Tibber var banebrytende.

– Følger du med på strømprisen? Og er du opptatt av strømsparing?
– Ja, jeg er opptatt av strømsparing. Jeg er nok litt miljøskada, det ligger i interessen. Jeg har styring hjemme som sørger for at oppvarming skjer når strømprisen er lav.

– Hva ville du gjort hvis du fikk være olje- og energiminister for en dag?
– Jeg hadde kanskje tatt en runde med strømsalgbransjen. Hva kunne vi gjort for å sitte igjen med utelukkende seriøse aktører i markedet. Det hadde vært fint å gjøre noe med den ene dagen på kontoret.

Han fortsetter;

– Jeg ville også tatt en prat med Enova så vi kunne tatt en runde på oppdraget de har for å sikre at vi får enda bedre utnyttelse av incentivordningen de tilbyr privatmarkedet og industrien. Det har stor effekt for å komme i gang med stadig nye bærekraftige og energieffektive løsninger.

– Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om fornybar energi?
– Jeg har prøvd et par podkaster, blant annet «Energisk». Den anbefales. Har man mulighet til å kjøre podkast i bilen, så er det et godt alternativ. Ellers er det mange magasiner og nettsteder som gir god innsikt i bransjen. Europower er jo et godt eksempel.