– Jeg er fra Vest-Telemark, og jeg har familie og eiendom her. Det er ikke så ofte slike stillinger åpner seg i området, så jeg måtte bare gå for det. Jeg savnet miljøet i energibransjen og ønsket meg tilbake til operativ ledelse, sier Svenn-Erik Rafoss til Distriktsenergi.

Rafoss, som er utdannet elektriker, elektroingeniør, installatør og har en MBA i energi. Han har ifølge Distriktsenergi blant annet jobbet i ABB, BKK, Norconsult, Kragerø Energi og Yara. Han har også internasjonal erfaring fra Spania og Chile.