Nylig ble det lagt frem rykende ferske tall på kjønnsbalansen i toppsjiktet for en rekke bransjer – blant annet for kraftbransjen. Undersøkelsen er kalt Core Topplederbaromenter og lages på oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet annethvert år.