Nylig ble det lagt frem rykende ferske tall på kjønnsbalansen i toppsjiktet for en rekke bransjer – blant annet for kraftbransjen. Undersøkelsen er kalt Core Topplederbaromenter og lages på oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet annethvert år.

2022-tallene viser at det går riktig vei – men det går sakte.

Blant toppledere i kraftbransjen øker kvinneandelen fra 29 prosent til 33 prosent fra 2020 til 2022.