Nylig publiserte Kraftkvinnene en oppfordring i sosiale medier om å foreslå kvinnelige foredragsholdere til Produksjonsteknisk Konferanse (PTK) i 2022. Det faktum at det var mange flere menn enn kvinner som var foredragsholdere på PTK, var også årsaken til at Kraftkvinnene startet sitt arbeid.

Det er Energi Norge som er arrangør av PTK, og når Europower etterspør statistikk over kjønnsfordeling blant foredragsholdere og deltakere ved denne konferansen, viser det seg at det er lettere sagt enn gjort.

Næringspolitisk rådgiver Solgun Furnes i Energi Norge har ansvar for PTK og hun forteller at spørsmålet avdekket at det ikke var så enkelt å få tall på dette.

– Det var en interessant øvelse. Til nå har vi ikke hatt noen avkryssing for kjønn for foredragsholdere eller deltakere. Og med alle de konferanser vi har, er det en kjempekrevende jobb å gjøre manuelt, forteller hun.

Likevel har de sett på tallene - og ser en tydelig tendens.

– Vi har gått gjennom de største konferansene siden 2018, og vi har sett at det er en økende prosentandel av kvinnelige foredragsholdere – uten at vi kan sette to streker under svaret. Nå skiller året 2021 seg nokså mye ut med digitale konferanser. I 2020 rakk vi akkurat på håret å arrangere PTK før pandemien brøt ut. Trenden er altså at det har gått oppover, sier hun.

Solgun Furnes, Rådgiver Energi Norge AS Solgun Furnes. Energi Norge. Foto: Øystein Andreas Bjerke

– Har jobbet aktivt for å få kvinner

Konferansen i år var hel-digital med ekstra mange foredragsholdere og paneldeltakere. For hver sesjon ble det avholdt en liten paneldebatt. Derfor er ikke tallene helt sammenliknbare, mener Furnes.

– Så jeg tror ikke at de tallene er gode nok til å gis ut, sier hun.

– Vi mener å se at kvinneandelen blant foredragsholderne begynte å øke etter at vi satte inn støtet i 2019. Vi har aktivt jobbet for å få inn kvinner, og gjort det grepene vi tror er mest effektive. Det er blant annet å oppfordre kvinner generelt.

Hun forteller at PTK historisk har vært en konferanse der man kan foreslå foredragsholdere, heller enn å aktivt gå ut og spørre kandidater.

– PTK er litt spesiell siden det er en konferanse der vi har etablert en prosess for å gå ut og be om forslag til foredragsholdere. Det er fordi vi vet at det foregår så mye i bransjen, og det er ikke én person som vet alt. Vi fant ut at dette var en god måte – i stedet for at vi skulle ringe rundt og spørre. Så har vi en programkomité som går gjennom alle forslagene.

Det som skiller foredragsholder-arbeidet i år fra tidligere år, er at man aktivt har gått ut og bedt om forslag på kvinner.

– I år har vi sagt; tenk på om du har en kvinnelig kollega som kunne holde foredrag. Man foreslår ikke nødvendigvis seg selv, men gjerne en kollega eller andre. Dette er en fagkonferanse der deltakerne er veldig opptatt av innhold. Det er jo gull å få de som faktisk kan mye om et tema, til å stå og fortelle om det, sier Furnes.

Vil være sikre på å kunne levere

Hun tror at det er en høyere andel kvinner i bransjen enn hva antall kvinnelige foredragsholdere signaliserer.

– Antall kvinnelige foredragsholdere er ikke representativ for kvinneandelen i bransjen. Min erfaring er ikke at kvinner sier oftere nei enn menn når de blir spurt, men har ofte flere forventnings- eller avklaringsspørsmål. De vil være sikre på at de kan levere, sier hun.

Solgun Furnes har en oppfordring til alle sivilingeniører og andre med realfagsbakgrunn i kraftbansjen;

– Vi må tørre å være litt mer i det offentlige rom med fag og kompetanse. Mange med jobber innen samfunnsfag og kreative yrker er flinkere til å bidra. Derfor tenker jeg at det er litt greit å løfte frem slik vi gjør med PTK.

PTK 2022 arrangeres i mars 2022.

100 prosent kvinner på scenen

En konferanse som kan vise til resultater når det gjelder å få opp prosentandelen kvinnelige foredragsholdere, er Kraft i Vest. Dette er en årlig konferanse – men på grunn av pandemien er det to år siden sist. Men når konferansen åpner om to uker – for åttende gang, er det med utelukkende kvinnenavn som foredragsholdere.

– Historisk har vi hatt mål om 50/50 menn og kvinner av foredragsholdere. Men det som skjedde i år var at vi hadde mange kvinner på ønskelisten - og så ble ønskene oppfylt. Da vi så det. Da vi så det, tenkte vi at det kunne vi jo gjøre et poeng ut av. Det er jo ikke akkurat en hemmelighet at dette er en mannsdominert bransje, sier kommunikasjonsdirektør Jannicke Lindvik i Sogn og Fjordane Energi.

Programkomiteen til konferansen Kraft i Vest har lykkes med å få kvinner til å stille som foredragsholdere i år. Fra venstre: Johannes Rauboti, Christin Aare Vabø, Ole-Bent Søreide og Jannicke Lindvik. Innfelt: Erling Sande. Foto: Kraft i Vest

Årlig samler konferansen rundt 300 deltakere, men på grunn av pandemien vil det kun være rundt halvparten samlet i Gloppen i Sogn og Fjordane i år.

Lindvik forteller at konferansen samler deltakere i brytningsfeltet mellom energibransjen, næringsliv, politikere og studenter og har blitt en møteplass på Vestlandet. Blant årets foredragsholdere finner man Anniken Hauglie, leder i Norsk olje og gass, konsernsjef Liina Veerme i Salten Kraftsamband, direktør for marked, elektrifisering og kunder i Energi Norge - Toini Løvseth og nytilsatt Zero-leder Sigrun Aasland. For å nevne noen av de totalt 16 foredragsholderne.

– Du nevnte jo selv at dette er en mannsdominert bransje. Hva sier menn til denne kvinnedominansen?

– Jeg har bare oppfattet at menn ser på det som positivt. Også menn er opptatt av å få flere kvinner inn i bransjen og å skape et større mangfold, sier Lindvik.

Overvekt av menn i salen

Men selv om det i år altså nesten utelukkende står kvinner på scenen, innrømmer hun at det nok vil være flere menn enn kvinner blant publikummet.

– Vi har hatt en overvekt av menn i salen, det har vi. Det ser jeg også er tilfelle på andre konferanser i bransjen – at salen er mannsdominert. Men jeg tenker at her kan vi kan bruke vår scene til å sette fokus på at vi ønsker flere kvinner i bransjen, sier hun. Og legger til at de de selvsagt er glade for alle gjester på konferansen - både kvinner og menn.

Akkurat det at kraftbransjen representerer det grønne skiftet, både tror og håper Lindvik kan være med å lokke flere kvinner til bransjen.

– Vår bransje representerer jo løsningen på klimautfordringen. Vi har grønt gull! Det tror jeg tiltaler mange kvinner, nå gjenstår det å selge det inn. Og innsalget er ikke bransjen flink nok til. Men jeg har trua på at det går rett vei, selv om man lett blir litt dyster når man ser statistikken over kvinneandel i bransjen, avslutter hun.

Kraft i Vest arrangeres i slutten av september i år.