På Produksjonsteknisk konferanse i Trondheim mandag, gikk Hop igjennom hva Statkraft har avdekket av kritikkverdige forhold hos egne underleverandører.

I anonymisert form delte han flere eksempler på forhold som ble avdekket. Særlig innen elektromekanisk arbeid ble det avdekket problemer.

Statkraft anser som risikoen for kritikkverdige forhold som lav, hvis leverandøren er basert i Norge og bruker ansatte som også bor her.

Jobbet 12 timer om dagen tre uker i strekk

– Men der vi har ikke-norske arbeidere og innleide arbeidere til også utenlandske bedrifter, har vi i sju kontrakter funnet brudd for samtlige.