Potten til fordeling er på 15 millioner på ulike utdanningstilbud, slik at tilbudene blir uten deltakeravgift. Energi Norge sitter i styringsgruppen for programmet og tildelingen vil spesielt vektlegge hvordan kraftbransjen kan ta i bruk ny teknologi, effektivisere prosesser og øke verdiskapingen, skriver bransjeorganisasjonen til Europower Energi.

Tverrfaglig

Noen av tilbudene for fagarbeidere vil være innen fiber, feilsøking og vedlikehold, prediktivt vedlikehold og digitalisering. For ingeniører og sivilingeniører tilbys korte kurs i tett samarbeid med forskningsfronten på fleksibilitet, integrasjon av nye energikilder, produksjonsplanlegging for vannkraft og verdibasert vedlikehold.