I en melding fra BKK i ettermiddag, heter det at parlamentarisk leder Terje Breivik i Venstre har fått ny jobb. Tidligere i år ble det klart at Breivik ikke skulle fortsette på Stortinget for Venstre i en ny periode, og da grep konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i BKK, Rune Indrøy sjansen.

– Jeg tok kontakt med Terje rett etter at det ble klart at han ikke skulle fortsette på Stortinget. Jeg har over flere år vært dypt imponert over det arbeidet han har utført innen flere saksområder, sier Indrøy i meldingen.

I BKK er Breivik ansatt som seniorrådgiver i avdelingen for kommunikasjon og samfunnskontakt. Der skal han jobbe med rammevilkår og ulike andre prosjekter.

BKK AS

I vår selskapsdatabase finner du detaljinformasjon om blant annet eierforhold, kraftstasjoner, fusjoner og oppkjøp for dette selskapet.

– Når én dør lukkes, åpnes en annen

Til Europower forklarer Breivik at selv om exiten fra politikk i utgangspunktet var ufrivillig – siden han tapte nominasjonskampen i Hordaland mot klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, er han glad for nye muligheter.

– Heldigvis er det jo ofte sånn at når én dør lukker seg, åpnes en annen, sier han. Europower får ham på tråden mens han går en rulleskitur.

Breivik skryter av sin kommende arbeidsgiver BKK.

– Som en politiker som har vært engasjert i det grønne skiftet, har jeg lært BKK å kjenne som en av motorene denne prosessen - nesten uansett hvor man er i landet. De er offensive, hele tiden på søken etter å ta samfunnsansvar og samtidig gjøre forretning på det, sier han.

Og han nevner nettverk for lading av elbiler, hydrogensatsinger og nå sist satsing på offshore havvind som områder han har lagt merke til at BKK er aktive på.

Udelt positivt inntrykk av energibransjen

Snart skal Breivik bytte ut Stortinget med hjemmekontor for BKK, og han gleder seg til å bli en del av norsk energibransje.

– Jeg har et udelt positivt inntrykk av energibransjen. Både fordi de over lang tid har tatt et samfunnsansvar i kjernevirksomheten, men de satser også tungt på grønn omstilling. De har også tatt distrikts-ansvar med å drive bredbåndsutbygging. Bransjen kombinerer utrolig godt det å være offentlig eide virksomheter med det å være offensive på forretninger, sier han.

– Hva blir den største endringen for deg nå?

– Den største endringen blir nok på privaten. Nå slipper jeg pendlerlivet over Hardangervidda. Jeg kan si at Hardangervidda i snøstorm er ganske oppskrytt. Nå har BKK gitt meg en jobb hvor jeg i utstrakt grad har frihet til å jobbe fra Ulvik, så nå gleder jeg meg til å ha tid til å være familiær igjen, sier han.

I meldingen fra BKK heter det at Breivik skal jobbe fra BKKs nye hovedkontor i Solheimsviken i Bergen, men vil også jobbe fra Ulvik i Hardanger på hjemmekontor. Breivik starter i sin nye jobb 1. oktober.