Kraftbransjen har gått fra traust vannkraft til vindkraft ingen vil ha. Ingen av delene har vært super-attraktivt for arbeidssøkere. Få nye prosjekter har også ført til at behovet for nyansettelser har vært begrenset.