I strømselskapet Ishavskraft har man innledet et samarbeid med Universitetet i Tromsø – både for å sikre tilgang på aktuell forskning – men også for å få muligheten til å rekruttere. Det forteller markedssjef for privatområdet i Ishavskraft, Gunn Tove Bjerkan.

– Troms Kraft Nett, som nå heter Arva, startet et prosjekt for vel to år siden. Da fikk man 38 millioner kroner i Enova-støtte for å bidra til å utvikle smart infrastruktur som styrker forsyningssikkerheten til nord-Senja. Behovet der er stort, og det er en tidkrevende prosess. Det er såpass tidkrevende at det er kritisk og risikerer å gå ut over bosetting, forteller Bjerkan fra hyttekontoret på Sommarøy utenfor Tromsø.

Resultatet ble at Arva nedsatte en gruppe for å jobbe med problemstillingen – og her ble også Universitetet en sentral aktør.

– Vi kom inn i dette prosjektet og var med i en konsortier-gruppe der jeg ble godt kjent med universitetsmiljøet. Jeg takket ja til å være næringslivsmentor på universitetet, og jeg kunne se at det lå mye god kompetanse for oss der. Der hadde vi samarbeid med flere ulike fakultet som blant annet har fornybar energi som sitt felt. Dette er miljøer vi vil jobbe tett på, sier hun.

At næringsliv og akademia samarbeider på denne måten, tror hun er til det beste for alle parter.

– Jeg tror at det har vært veldig positivt både for oss og universitetet at de kan komme ut til næringslivet så tett på problemstillingene og teste ut noen av de teoriene og forskningen de jobber med. I det har vi også fått tilgang til kompetanse både på professorer, førsteamanuensiser og ikke minst master- og phd-studenter som forsker på relevante problemstillinger. Når vi har tatt frem nye forretningsområder i den omstillingen vi står i, har vi gjort det flere ganger i samarbeid med dem.

Ishavskraft har hovedkontor i Alta, men har også kontorer i Tromsø. Selskapet er et heleid datterselskap av Troms Kraft.

– Må vise at du er tilpasningsdyktig

Som Europower har satt fokus på den siste tiden, jobber aktørene i energibransjen med hvordan man kan tiltrekke seg de unge.

– Jeg tror først og fremst at – skal du tiltrekke deg ung arbeidskraft i dag er du nødt til å vise at du er en tilpasningsdyktig organisasjon som satser på ansatte. At ansatte får mulighet til å utvikle seg og være i endring blir bare viktigere og viktigere. Viktigere enn før, uten tvil, tror Bjerkan.

Hun trekker frem at det er annerledes å lede unge i dag enn tidligere.

– Hvorfor tror du det er sånn?

– Det er vel en naturlig del av utviklingen at det endrer seg over tid, men jeg tror nok at korona har forsterket den digitale verden, og påvirket oss og måten vi jobber på. Og det er også et større behov for tilbakemeldinger og det å bli sett, sier hun.

Disse endringene krever også sitt fra kraftbransjen. Det tror Bjerkan bransjen har godt av.

– Jeg tror vi har veldig godt av den endringen og det er jo også en endring i kompetansebehovet. Det er vel få bransjer som har behov for å endre kompetansen som vi har. Og når det gjelder omstillingskompetanse, tror jeg de unge kan tilføre oss veldig mye.

Men det er ikke bare viktig å tenke aldersvariasjon blant de ansatte.

– Det er viktigere enn noensinne å ha bredde i arbeidsstokken; både miljø, kjønn og alder og kompetanse. Hvis man er flink når man rekrutterer, må det kandidatene har og hva det er de kan tilføre oss, stå sentralt i vurderingen. Det er vanskelig å søke direkte – at du søker kjønn eller alder. Du må søke kompetanse, men ha et bevisst forhold til de ulike parameterne når du ansetter. Jo breiere du klarer å bygge en organisasjon, jo mer endringsvillig og lærevillig tror jeg en organisasjon blir.

– Kompetanse er nøkkelen

Bjerkan er ikke i tvil om at det er kompetanse som blir nøkkelordet for norske kraftbransje også fremover.

– I vår bransje er det kompetanse som er nøkkelen til suksess. Det er jo dine ansatte som er resultatet av det du skaper. Det er nok sterkere i vår bransje enn i de fleste andre bransjer, fordi produktet er helt likt. Det handler om å bruke produktet riktig, og da er kompetansen ekstremt viktig. Og da tenker jeg at fagkompetanse i tillegg til den sosiale kompetansen vi snakker om, er kjempeviktig for å utvikle seg. Jeg tror ikke at man kan sitte alene og utvikle et fagområde om du har bred, faglig kompetanse. Jeg tror du trenger å tilføres mange verdier for å få et riktig produkt ut til kundene. Særlig under omstilling, fordi det er så lett å ikke treffe.

At det også er viktig med kjønnsmangfold, er Bjerkan tydelig på.

– Det er ekstremt viktig. Ishavskraft har hatt et ordtak som har fulgt oss i alle år; «Vi er forskjellige, men vi godtar det». Det tenker jeg er så viktig i den omstillingen vi står overfor nå, det å håndtere kunder – vi er til for kundene. Det er jo kundene vi lager vår fremtid for, avslutter hun.

Av de totalt 66 ansatte i Ishavskraft er det 8 ansatte under 30 og 18 ansatte mellom 30 og 40 år. Det er 52 prosent menn og 48 prosent kvinner.