Navn: Ida Buhr Ødegård
Arbeidsgiver: Nord Pool
Stilling: Markedsoperatør for day-ahead markedet
Alder: 27 år

I jobben som markedsoperatør for «day-ahead markedet» sitter Ida Buhr Ødegård jevnlig på vakt og følger strømmarkedet med argusøyne. Dette er en jobb hun har hatt i litt over ett år.

Men før Ødegård startet i Nord Pool, studerte hun Samfunnsøkonomisk analyse ved Universitetet i Oslo fra 2015 til 2020. Dette er et profesjonsstudie som går over fem år. Ved siden av studiene har hun jobbet i Nasdaq i Oslo.

– Da satt jeg på desken – i det finansielle markedet, og jobbet med kjøp av langtidskontrakter. Systemprisen som settes hos Nord Pool brukes daglig hos Nasdaq, og jeg fikk gjennom dette kjennskap til Nord Pool. Så da gikk turen fra det finansielle til det fysiske markedet etter ferdige studier, forteller hun.

– Hvordan er en dag på jobben?

– Det er veldig varierende. Når man jobber på day-ahead – hvor det sitter noen på jobb til enhver tid, har vi en turnus der man jobber vakter. Hvis jeg har vakt, kommer jeg inn på desken, setter meg inn i hvordan markedet er den dagen; hva er kapasiteten og flyten innad i Norge akkurat nå? Er det noen endringer i viktige faktorer som kan påvirke prisen den neste dagen?

En vakt går fra mandag til søndag og alle som jobber i avdelingen har vaktuke hver sjette uke.

– Deretter ser vi på budene fra aktørene. Hvis det er noe som ser feil ut, tar vi kontakt med aktørene. Oppgaven er å følge markedskoblingen med resten av Europa. Hver dag klokken 12:45 kommer prisene for hver time neste døgn, baser på det kjøper og selger har lagt inn, og kapasitetene som er tilgjengelige. Når jeg ikke har vakt, er jeg en del av andre prosjekter internt og eksternt, ofte i samarbeid med de andre børsene og systemoperatørene i Europa. Det kan være prosjekter som omhandler inkludering av nye områder i markedet, kabler innad i og ut av Norge. Vi arbeider hele tiden med å optimalisere markedet, og det vi tilbyr, sier hun.

På Day-Ahead desken følges markedskoblingen nøye - her er Ida Buhr Ødegård på vakt. Foto: Nord Pool

– Viktig samfunnsoppdrag

At det ble en karriere i energibransjen, forklarer hun blant annet med at det er en jobb med mening.

– De fleste har kanskje ikke et forhold til det, men det er et veldig viktig samfunnsoppdrag å sørge for at vi har en strømpris. Da jeg startet virket ting veldig komplisert, og mye av jobben består i å prøve å gjøre noe veldig komplisert veldig enkelt. Vi skal gjøre det både litt mer folkelig og mer forståelig – forklare hvilke faktorer kan påvirke strømprisen, sier hun til Europower.

– Hva tenker du om all oppmerksomheten som strøm og kraft har fått den siste tiden?

– Det er litt rart, men samtidig veldig gøy å jobbe med noe alle bryr seg om og som er tett på folks hverdag- og som også er et hett tema. Det er viktig å faktisk fortelle hva Nord Pool er og forklare at vi ikke er en aktør. Vi tjener ikke noe på at det er høye priser. Vi er en markedsplass som sikrer at kjøpere og selgere av kraft møtes. Vi sikrer en effektiv forvaltning av kraftressursene.

– Kan bli bedre på å kommunisere

Spurt om det er noe som kan bli bedre i bransjen, er det spesielt én ting hun ønsker å trekke frem;

– Vi kan nok bli bedre på å kommunisere hva vi driver med. For eksempel har Oslos innbyggere nylig blitt bedt om å spare på vannet. Og vann er jo en ressurs vi tjener penger på i Norge – i likhet med olje og fisk. Jeg tenker det er positivt at det er økt bevissthet til kraft som ressurs og at det er noe vi ikke kan ta for gitt. Det er kraftbransjens ansvar å kommunisere dette godt nok ut til befolkningen. Og det er spesielt viktig i den tiden vi befinner oss i.

At det er få kvinner i bransjen, er ikke noe hun har lagt merke til i sin jobb.

– Jeg synes vi har en høy kvinneandel generelt i Nord Pool, og i min avdeling. Her er det en god fordeling, og det er fint å se som nyutdannet i en bransje. Det ville kanskje vært litt mer skremmende å gå inn i en bransje, dersom kvinneandelen var lav. Jeg føler at kvinner i kraftbransjen heier på hverandre og vil få hverandre frem. Jeg har ikke møtt spisse skuldre og synes det er en fin kultur.

Ødegård nøler ikke med å anbefale unge å søke seg til bransjen.

– I denne bransjen er det masse som skjer! Man må være interessert i den omstillingen samfunnet skal inn i, for dette er en dynamisk bransje spesielt innenfor det grønne skiftet. Det er masse spennende jobber, for eksempel innen elektrifisering og hydrogen. Her er det noe for enhver smak.

Når Ida Buhr Ødegård ikke er på jobb, er det håndball som i første rekke står på agendaen.

– Jeg spiller håndball på Kjelsås´ damelag i 6. divisjon. Det er morsomt å holde på med. Jeg spilte håndball fra jeg var 6 til jeg ble 17 år. Etter en god pause på rundt sju år, startet jeg opp igjen for noen år siden med to barndomsvenninner som jeg spilte med da jeg var liten. Jeg liker spesielt det å være en del av et lag; vinne sammen, tape sammen. Det er god trening – og veldig sosialt, forteller hun.