Navn: Eva Marie Wilson Østerhus
Arbeidsgiver: Lyse Elnett
Stilling: Miljørådgiver
Alder: 27 år

Egentlig var det en helt annen retning Eva Marie Wilson Østerhus (27) hadde valgt. Hun var i full gang med en bachelor i økonomi i USA – og hadde reist «over dammen» på idrettsstipend.

– Der hadde vi noen fag som gikk på tvers av ulike grader og jeg tok «environmental studies» som valgfag. I et av fagene skulle vi lage en case vedrørende en utbygging av et naturgass-kraftverk, hvor rørene skulle legges gjennom et sårbart økosystem. Da fant jeg ut at jeg ville studere mer i retning av natur og miljø. Jeg syntes jo at miljøfagene var de aller kjekkeste, sier hun til Europower.

Etter endt bachelorgrad endret hun kurs og startet på en mastergrad i energi, miljø og samfunn, som er rettet mot fornybar energi. Som del av dette studiet ved Universitetet i Stavanger, hadde hun også utveksling ved Roskilde Universitet i Danmark. Der tok hun fag innen mastergraden for «Miljørisiko».

– Jeg traff akkurat det jeg var interessert i. Det føles interessant, og når du tar det, vet du at du kan bruke mye av det du lærer.

I masteroppgaven skrev hun om avfallshåndtering i den sirkulære økonomien.

Fikk traineeplassering

I 2019 var hun ferdig utdannet og startet jobbsøking.

– I starten jobbet jeg på sykehus med rengjøring av operasjonsstuer mens jeg søkte jobber. Men så fikk jeg jobb i Lyse Elnett som trainee med oppstart noen måneder senere.

Som trainee fikk Østerhus prøve seg i ulike roller i selskapet – selv om traineeperioden ble kortere enn planlagt.

Under traineeperioden i avdelingen Montasje, fikk Eva Marie Wilson Østerhus teste det å klatre i komposittstolpe med klatresko. Foto: Lyse Elnett

– De første ukene var jeg med montasje, noe som var veldig greit for meg som ikke har studert elkraft. Det var bra å få se hvordan det fungerte teknisk ute. Det er jo én ting å sitte på kontor og tenke seg hvordan det er, noe annet å være ute og se det, forteller hun.

Da drømmejobben som miljørådgiver i avdelingen Nettkonsesjon faktisk dukket opp midtveis i traineeperioden måtte hun gå en liten runde med seg selv.

– Jeg visste fra dag én hvor jeg ville jobbe. Så jeg var kjempeheldig at det kom en ledig stilling i den avdelingen. Da jobber man med å modne prosjekter frem til konsesjon og å koordinere utbyggingsaktiviteter med kommuner, fylkeskommune og statsforvalter.

– Finnes det en typisk dag på jobb for deg?

– Nei, og det er det som er så gøy. Dagene er veldig forskjellige, det er alt fra å være ute på befaring, til å sitte i møte med en kommune.

– Visste ikke hvordan det skulle bli

Østerhus forklarer at hun ikke helt visste hvordan en jobbhverdag ville fortone seg – derfor er det vanskelig å svare på om jobben ble som hun hadde trodd.

– Helt ærlig visste jeg ikke hvordan det skulle bli. Så langt har jeg trivdes veldig godt med dette. Jeg hadde nok sett for meg at jeg skulle være lenger i traineeprogrammet, og så at deretter skulle finne plassen jeg ville jobbe.

Her er Eva Marie Wilson Østerhus på utflukt under studiene i Danmark sammen med medstudentene Emma (fra Danmark) og Tiffany (fra USA). Foto: Lyse Elnett

Hun snakker med entusiasme i stemmen om det å jobbe i energibransjen.

– Jeg synes det er supert. Før var jeg en vanlig forbruker som ikke visste hvor mye arbeid som ligger bak utbyggingen av nettet. Jo mer jeg lærer - jo mer imponert blir jeg. Dette er absolutt fremtiden – det er jo behov for masse utbygging av strømnettet blant annet med bakgrunn i elektrifiseringen. Før jeg kom inn i bransjen tok jeg nok strøm og energi litt for gitt, og tenkte at det må være lett å koble alle anlegg til strømnettet.

Og det å være med på dette, skaper en stolthet over å være med på noe som er viktig.

– Det beste med å jobbe med energi, er nok at du føler at du gjør noe som er veldig nyttig. Når jeg bruker strøm hjemme, kan jeg tenke «Jeg er en del av det». En del av det som blir betegnet som det grønne skiftet. Også når jeg ser kraftlinjer ute og utbygging, så tenker jeg at «Det har jeg vært med på».

Skeptisk til fokus på kjønn

Det har vært en del snakk om kvinneandel i bransjen og hvordan få unge jenter til å søke seg til kraft og energi. Det er ikke en problematikk Østerhus har tenkt så mye på.

– Jeg hørte jo på forhånd at det er ganske mannsdominert, men jeg har ikke selv merket noe til det. Da jeg startet som trainee, var vi fire jenter i traineeprogrammet, men vi ble ikke valgt fordi vi var jenter, sier hun.

Fra traineeperioden i Montrasje. Foto: Lyse Elnett

Prinsipielt er hun skeptisk til et for stort fokus på kjønn.

– Kjønn skal ikke spille noen rolle når du får jobb. Jeg tenker at uansett om man er mann eller kvinne – yrkeslivet skal bygges på en kjønnsnøytral tillit og respekt der kvalifikasjonene fra et nøytralt synspunkt skal legges til grunn for hvem som får jobbtilbud. Dette gir også føring for et godt arbeidsmiljø.

– Har du noen råd til unge som vurderer å utdanne seg til jobb i energibransjen?

– Gjør det! Det vil være behov for folk i energibransjen.