Navn: Eirin Kjølstad
Stilling: Administrerende direktør
Arbeidsgiver: Arva

– Det blåser jo en konsoliderings- og fusjonsbølge over landet – er det i det hele tatt plass til små selskaper lenger?
– I Arva er vi nå et halvt år inn i gjennomføringen av fusjonen mellom Troms Kraft Nett og Nordlandsnett. Samtidig opplever vi at mange mindre nettselskaper banker på og ønsker å være med. Den teknologiske utviklingen og den økonomiske reguleringen vil gjøre det utfordrende å drive små nettselskaper og utvikle og levere gode og kostnadseffektive løsninger til kundene, men umulig er det ikke. Det finnes små selskaper som både utvikler seg og driver veldig effektivt.

– Hvordan har koronakrisen påvirket deg og din arbeidsplass?
– Koronakrisen har vært veldig utfordrende for Arva i fusjonsprosessen. En av de viktigste elementene i prosessen er å bygge en ny og felles kultur. Teams er et godt verktøy for møter, men ikke spesielt god til kulturbygging. Vi åpnet opp for at de fleste kunne komme tilbake på kontoret siste uka før ferien og jeg opplevde en svært god stemning i gangene. Det var godt å møtes igjen. For meg blir det viktig å bygge videre på denne positiviteten i den videre kulturbyggingen etter ferien.

– Hvordan blir sommeren?
– Årets ferie blir i Norge og tredelt. Første delen blir i familiehuset mitt i Ballangen. Der står det oppgaver og venter, samtidig som det er fine muligheter for fjellturer og sosial omgang. Så blir det en tur til Helgeland og da håper jeg å få muligheten til å besøke Myken. Til slutt blir det fjellturer i Sogn og en tur på Fanarokken for å se på utsikten.

– Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
– Ja, det mener jeg. I de store nettselskapene jobber vi nå sammen for å få en bedre dialog med myndigheter og kunder. Nettselskapene har en vei å gå for å bli kjent blant våre kunder og samarbeidspartnere, men vi ser at den felles innsats vi har gjort har vist gode resultater og at det er givende å jobbe sammen.

– Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
– Det er vel helt klart at energiproduksjonen vil dreie i en fornybar retning, men at det vil ta tid å erstatte olje og kull som energikilder. Det blir også spennende og se hva som skjer med kjernekraft fremover. Norge stiller i en egen klasse her. Vi har allerede over 95 prosent egenproduksjon av fornybar kraft. Egenproduksjon av strøm, kjøp og salg av fleksibilitet, bruk av batterier og å unngå sløsing vil også være viktige bidragsytere for at bli 100 prosent fornybar.

– Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
– Hvis vi skal lykkes med elektrifiseringen av Norge, skape nye arbeidsplasser og utvikle ny teknologi, må Norge ha en elektrifiseringsstrategi. I Norge har vi som nevnt et meget godt utgangspunkt for dette og kan ta en ledende posisjon langt utover landets grenser. Arva og de andre nettselskapene bidrar gjerne i utarbeidelse av strategien, men hovedansvaret for å utforme og iverksette strategien ligge hos politikerne, lokalt og sentralt.

– Hvor opptatt er du av å spare strøm?
– Jeg har et gammelt hus og bruker varmepumper til oppvarming, men forbruket er nok litt høyt, selv om jeg er bevisst på innetemperatur og å ikke varme opp rom som ikke er i bruk.

– Hvor står du når det gjelder vindkraft?
– Jeg mener at utbygging av vindkraft må være mye bedre forankret lokalt. Her er det mye lære fra utbygging av vannkraft.

– Skal du ha solpanel på taket ditt?
– Det gamle huset mitt egner seg dessverre ikke til det, men når jeg rehabiliterer garasjen kan det bli aktuelt.

– Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
– Jobben vi gjør i Arva, med å bygge kostnadseffektive nett til rett tid er ett viktig bidrag til elektrifisering og derved at Norge når klimamålene. I tillegg jobber vi med å inkludere bærekraft i vår strategi slik at det å ta vare på klimaet skal bli like naturlig og viktig som å ta vare på sikkerhet og helse både i prosjektgjennomføring og drift.

– Får vi lavere eller høyere strømpriser i årene som kommer?
– Det er vanskelig å si noe om dette, spesielt nå rett etter at vi har et særlig vått år med lave priser bak oss og så et halvår med relativt høye priser. Men høyere etterspørsel etter ett produkt pleier å resultere i høyere priser. Det gjelder også for strøm, selv om det er flere faktorer som påvirker prisen.

– Hva tror du blir de viktigste energisakene under Stortingsvalget?
– Jeg håper og tror at arbeidet med elektrifiseringsstrategi blir en viktig sak for alle partier. I tillegg kommer vi ikke utenom elektrifisering av sokkelen.

– Bør vi lete etter mer olje og gass?
– Nei, men vi må utnytte den kompetansen Norge har bygget opp i oljeindustrien til å sørge for at Norge blir en viktig leverandør av teknologi til de nye næringene i fornybarsamfunnet.

– Hva tenker du om karbonfangst og -lagring?
– Jeg tenker at det kan være ett viktig bidrag til å redusere CO2 utslippene, der det ikke er mulig å benytte fornybar energi.

– Har du flyskam?
– Nei. Jeg flyr en del i forbindelse med jobben, men prøver å bruke buss og tog der det er mulig.

– Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
– Jeg leser Europower og klipp fra aktørene i bransjen daglig. I tillegg følger jeg med på webinarene fra Arvas innovasjonsprosjekt «Smart Senja» – her er de mye nytt å lære. I det siste har jeg også lest energimeldingen «Energi til arbeid».