Navn: Eimund Nygaard
Stilling: Konsernsjef
Arbeidsgiver: Lyse

– Nylig frontet du et havvind-initiativ sammen med BKK og Shell. Hva ble «tungen på vektskåla» for at Lyse valgte å satse på havvind?
– Havvind kan jo bli en betydelig industri for Norge, en viktig bit i løsningen av klimautfordringene for Europa og ikke minst en mulighet for å transformere kompetansen fra oljeservicenæringen...