Det er elektrifisering som er tingen på jobben til Steffen Sangolt Hoff (29), som jobber som kundekoordinator. Han jobber i Eviny Elektrifisering, avdeling for mobil energi – en relativt liten avdeling med 11 ansatte, opprettet i april 2021. Hoff ble ansatt i august samme år.

– Vi opererer altså i et helt nytt segment, og er en ganske stor gjeng som jobber med det grønne skiftet med elektrifisering, forteller han entusiastisk.

Avdelingen er organisatorisk plassert under Eviny Inovasjon og Utvikling, et selskap som jobber med helt nye forretningsområder. Eviny Elektrifisering er igjen delt i ulike selskaper som «Plug» (landstrøm og lading til skip), «Hurtiglading» (ladestasjoner) og «Mobil energi».

– Vi leier ut mobile batterier og ladeløsninger, fortrinnsvis til bygg- og anleggsbransjen. Jeg jobber som kundekoordinator i den satsingen, og det vil si at jeg er ansvarlig for å følge opp våre prosjekter, og sørge for at vi leverer det vi har avtalt, og bistår kunder med alle slags spørsmål, forteller han.

Og det kan til tider være mange spørsmål.

– Dette er jo et relativt up and coming market, med elektriske gravemaskiner på byggeplassen. Så det er mange spørsmål rundt produktene og hvordan de skal brukes.

Her er Steffen Sangolt Hoff ute hos en kunde; Fyllingen Maskin, på prosjekt i Bergen. Foto: Eviny

– Ingen dager er like

Han har tatt utdanning i Bergen og i Oslo og tittelen er maskiningeniør.

– Jeg har tatt en bachelor på Høyskolen i Bergen. Så har jeg en mastergrad fra Universitetet i Oslo/Høyskolen i Bergen i innovasjon og entreprenørskap – som jeg var ferdig med i 2018.

Da fikk han jobb i BKK – som konsernet het den gang. Som ledd i funksjonelt skille endret selskapet navn til Eviny ved nyttår.

– Jeg jobbet med prosessforbedring og digitalisering. Mye automatisering og automasjon av arbeidsoppgaver som robotisering og den type ting. Jobben var en slags intern konsulent. Så kom det en intern stilling i det som nå Eviny i denne nye satsing.

– Hvordan er en dag på jobben?

– Ingen dager er like! Men det er gjerne typisk at vi har et nytt prosjekt som skal i gang. Da er det egentlig klargjøring av utstyr - både fysisk og gjennom sjekklister. Jeg skal sørge for at vi har utstyr på lager, er i dialog med kunden for å koordinere levering, transport, opp- og nedkobling. Jeg skal hjelpe kunden med å bruke utstyret vårt når det kommer ut på prosjekt.

I tillegg består arbeidsoppgavene av ulike digitale oppgaver, kan han fortelle.

– Jeg jobber også mye med de digitale prosessene og hvordan vi skal bygge forretningen her. Det kan være alt fra implementasjon av CRM-system til utarbeidelse av hvordan vi skal jobbe med prosjektene våre. Jeg bistår også i salgsprosessen og presentasjoner mot potensielle, nye kunder. Så egentlig veldig mye forskjellig. Vi er som sagt en ganske liten avdeling, så enn så lenge får man gjøre litt av alt. Det er veldig kjekt og givende å være med på, sier han.

Givende jobb

Hoff ble lokket til energibransjen av flere årsaker, kan han fortelle.

– Det er jo veldig mye som skjer her. Kombinert med min masterutdanning i innovasjon, å jobbe i et helt nytt marked, en helt ny avdeling i et nytt selskap, er det veldig spennende. Mange sier at de er opptatt av bærekraft, men her gjør vi faktisk noe med det. Vi tar en aktiv rolle og bidrar til nullutslipp og overgangen fra fossil energi til elektrisk. Det er kanskje det som er mest givende, å få være med på den reisen å bygge et selskap fra scratch i et marked som er upløyd. Det føler jeg er en unik kombinasjon, så jeg har det som plommen i egget når jeg får være med på dette, forteller han.

Og trekker frem at han liker at det alltid er en mulighet til å lære noe nytt.

– Jeg lærer veldig mye om energi og forstår den biten godt, men her får jeg kombinert det med batteri- og ladeteknologi. Det er veldig aktuelt og pirrende å jobbe med. Det trives jeg veldig godt med.

Her er Steffen Sangolt Hoff avbildet sammen med én av Evinys hurtigladere. Foto: Eviny

Ungt miljø

Han tror selskapet han jobber i, nok har en gjennomsnittsalder som er lavere enn i mange andre energiselskap.

– Ja, vi er mest unge her. Jeg har på en måte vært i selskaper på «begge sider». I starten da jeg jobbet i energibransjen, følte jeg meg veldig ny og følte at jeg møtte veldig mange «satte» prosesser. Der jeg er nå, er vi en relativt ung avdeling, og det er et mindset som er naturlig for den fasen vi er i. Det er innovasjon, nyskaping, pågangsmot og folk som aktivt tar et eierskap og som ønsker å gjøre en forskjell i hverdagen. Det er veldig motiverende.

– Hva mener du med at du opplevde «satte» prosesser i starten?

– Nå har vært i energibransjen i litt over fire år. Og det har skjedd noe i bransjen. Både i form av aktualitet – siden bransjen er mer aktuell enn noensinne med strøm og energiforsyning.

I selskapet jeg jobber i har det vært en positiv dreining med ny merkevare, å kunne synliggjøre og fortelle om det vi holder på med til andre. Jeg opplever at man har blitt veldig god på det. Det har gjort oss mer aktuell som arbeidsgiver også. Vi har jo jobbet med vannkraft og det fornybare i over 100 år. Men har kanskje ikke vært så god på å kommunisere det ut. Så det føler jeg at jeg har fått være med på.

At han ikke har opplevd en mangel på mangfold i bransjen – som jevnlig løftes frem, tror han skyldes at han jobber i en «ung» avdeling. Men han har gjort seg noen tanker om hva som kunne vært gjort annerledes for å speile samfunnet bedre.

– Mange bransjer er flinke til å promotere seg selv og fortelle om de muligheter som ligger der. Der har kanskje energibransjen vært for dårlig. Bransjen har en del å gå på i forhold til det å være ute og prate med studenter, og være på de arenaer der man kan rekruttere. For det føler jeg ikke man har vært flink nok til historisk. Man må gå ut og fortelle om alle de muligheter som ligger der i bransjen, mener han.

Han fortsetter;

– Det merket jeg i alle fall det konsernet jeg jobber i nå. Jeg innser hvor utrolig flinke de er å selge inn bransjen og vise at det er veldig mye spennende som foregår. Så mange ting som man ikke vet før man er på innsiden. Og det er jo litt dumt. Det er jo utrolig mange ulike typer arbeidsoppgaver, områder man kan jobbe innenfor, enten man er ingeniør, økonom eller annet. Man kan ha annen typer bakgrunn. Man må ut og fortelle hva vi holder på med, så kanskje man kan klare å tiltrekke seg folk.

– Hva tenker du om de ulike initiativene som er gjort for å få flere kvinner inn i bransjen?

– Det heier jeg veldig på. Der jeg er nå, er det en god kjønnsbalanse, men vet jo også at vi befinner oss i ytterpunktet siden vi jobber med innovasjon og utvikling, og derfor nok har en bedre kjønnsbalanse, tror han.

– Men er det noe som kan bli bedre i energibransjen, føler du?

– Det er nok mye som kan bli bedre. Men jeg vil nok vende tilbake til det jeg nevnte tidligere med å åpne opp og lære folk om energi, effekt og for eksempel hvorfor vi betaler nettleie. Alternativet ville jo vært å konkurranseutsette, da hadde vi nok sett mye naturødeleggelse med linjer og sånt – siden man nok hadde valgt den billigste løsningen.

Samler kolleger med golf

Når han ikke er på jobb, liker han å svinge golfkøllene.

– Jeg er veldig glad i å spille golf, og prøver å bruke så mye som mulig av tiden min på det – både sommer og vinter.

– Hvordan får man spilt golf i Bergen på vinteren da?

– Ja, det er et godt spørsmål. På vinteren spiller vi faktisk på simulator. Her i Bergen har vi en bedriftsserie på simulatoren på vinterstid, der vi i Eviny blant annet spiller mot andre bedrifters lag. Det er veldig kjekt. Men det er mange lag, så tror ikke jeg skal snakke om vår plassering på tabellen. Så er jeg også veldig glad i å gå på ski om vinteren – både nedover og bortover. Det er mine to store hovedinteresser. I tillegg er jeg en sportsidiot, så jeg sluker alt av sport, men kanskje spesielt fotball.

Steffen Sangolt Hoff liker å spille golf når han ikke er på jobb. Her er han avbildet på Herdla Golfklubb utenfor Bergen i sommer. Foto: Privat

Denne saken er også publisert i Europower magasin nummer 06 2022.