Navn: Kristian Soleng Evjen
Arbeidsgiver: Salten Kraftsamband (SKS)
Stilling: Trainee i SKS. Fra 10. juni i år: utviklingsansvarlig for driftssentral i SKS
Alder: 25 år

Det kan virke som om Salten Kraftsamband har truffet blink på flere områder når de har rekruttert 25 år gamle Kristian Soleng Evjen. Allerede da unggutten var tidlig i tenårene knyttet SKS ham seg til bedriften gjennom en stipendordning med sommerjobb.

– Jeg har hatt sommerjobb i SKS siden jeg var 15 år. SKS hadde en stipendordning - «energistipend» for oss som gikk realfag og var interessert i energi – og som innebar mulighet for relevant sommerjobb. Da varierte oppgavene veldig jeg var blant annet med på idriftsettelse av nye vannkraftverk, tegning av brannverntegninger, jeg satt på en fjelltopp og overvåket fylling av en vannkrafttunnel. Ofte blir man trukket med når det skjer spennende ting som helikopterturer og sånt, forteller han.

Og sommerjobbene ga mersmak.

– Jeg visste jo at tekniske fag var min greie, men det var definitivt dette opplegget som gjorde at jeg valgte å gå videre med energibransjen og vannkraft, sier han.

Men også utsikten til å kunne jobbe i hjemkommunen etter endt utdanning, spilte inn.

– Dette handler jo også om tilgang på folk. Det er ikke få lett å få tilflyttere til distriktene. Jeg er jo fra kraftkommunen Fauske, så vannkraft har vært et veldig naturlig valg for meg fra dag én, sier han.

Enkel fyr fra Fauske

Etter videregående valgte Evjen å søke seg til Trondheim og sivilingeniørstudier ved NTNU. Der studerte han energi og miljø og var ferdig uteksaminert i 2019.

– Trondheim var en helt fantastisk studentby. Jeg er en enkel fyr fra Fauske som kom til storbyen med studieliv og røre.

Etter endte studier vendte han nesa nordover og fikk plass på trainee-programmet «Trainee Salten» - som også samarbeider med Nordnorsk Lederutvikling. I tillegg til plassering hos bedrifter i Salten, deltar kandidatene på fagsamlinger og får brynt seg på lederutviklingsproblematikk.

– Jeg har et toårig løp hos SKS, der jeg skal gå gjennom mange ulike arbeidsoppgaver. Hovedområdet mitt er innenfor driftssentralen, men i tillegg får jeg være med på blant annet markedsanalyse og produksjonsplassering.

Her har Kristian Soleng Evjen (til h) undertegnet kontrakten om fast jobb i Salten Kraftsamband i fjor høst. Til venstre Cato Sandslett, avdelingsleder Drift og Produksjonsplanlegging, SKS Produksjon. Foto: Salten Kraftsamband

Allerede i oktober i fjor signerte han kontrakt for fast jobb etter endt trainee-periode.

– De var tydeligvis fornøyde med meg – og jeg var fornøyd med dem. Så da var det naturlig å fortsette, sier han fornøyd.

På jobb på driftssentralen

Til daglig har Evjen arbeidsplassen sin ved driftssentralen i Vakinn. Dette er et samarbeid mellom SKS og Helgelandskraft, som har ansvaret for styring og overvåking av selskapenes vannkraftverk.

– Her har vi en ambisiøs satsing på nyeste teknologi og jobber hardt med automatisering, digitalisering og effektivisering av verktøyene våre. Jeg mener at samarbeid er viktig for å utvikle bransjen videre, og det hadde vært veldig kult å få inn flere samarbeidspartnere i Vakinn etter hvert, sier han.

Og forklarer arbeidsoppgavene han utfører til daglig;

– Min jobb er hovedsakelig rettet mot utviklingsarbeid - på store og sammensatte problemstillinger. Arbeidsoppgavene innebærer mye samarbeid og koordinering. Operatørene som bruker driftssentral-systemene som vet hva de skal ha og har diverse leverandører som tilbyr ulike løsninger. Jeg jobber med å knytte disse sammen til en spesifisering og jobber med prosjektkoordinering.

– Jeg er jo fra kraftkommunen Fauske, så vannkraft har vært et veldig naturlig valg for meg fra dag én, sier Kristian Soleng Evjen. Foto: Salten Kraftsamband

Fascinert av strøm

Evjen forteller at det å jobbe i energibransjen oppleves som meningsfylt.

– Å få jobbe med noe som er så viktig for så mange, er kanskje det beste med å jobbe i denne bransjen. Folk flest tenker vel ikke over at de har strøm i husene, og det er vel egentlig det beste komplimentet vi kan få. Kraft- og nettselskaper gjør hver dag en helt fantastisk jobb sånn at du kan skru på lyset om morran.

Og han avslører at akkurat det – at man faktisk kan lage strøm og skru på en bryter – og at det så blir lys, er noe som ikke slutter å fascinere ham.

– Det er jo faktisk en sensasjon egentlig, at vi har strøm - den dag i dag synes jeg det er fascinerende at vi får det til å fungere. Og energibransjen er i sentrum for alt som skjer nå; med en utvikling mot et bærekraftig samfunn, elbiler, hydrogen og så videre. Alt dette krever at vi produserer fornybar energi. Det er spennende å i være i sentrum for den reisen, sier han.

Han kan forstå at mange tror energibransjen er en nokså «satt» bransje preget av over 100 år med virksomhet.

– Vannkraft er jo veldig etablert ettersom det er noe man har drevet med i godt over 100 år i Norge. Vi har en del gamle kraftverk som har stått siden 50-60 tallet, derfor er det lett å tro at ting er veldig satt. Men vi er i en verden som er i stadig utvikling, vindkraft kommer inn som konkurranse, heftige diskusjoner om skatteregler og stadige utfordringer på miljø og bærekraft. Det er så mye som skjer, at det krever at vi utvikler oss for ikke å bli distansert.

– Er det noe som kan bli bedre i bransjen?

– Alt kan vel bli bedre hele tiden? Om man setter seg ned og sier at «alt er perfekt», lyver man. Vi må utvikle oss hele tiden, mener han.

Han løfter frem alders- og kjønnsmiks som temaer som godt kan adresseres i bransjen.

– I bransjen har det jo tradisjonelt vært en stor andel menn og høy gjennomsnittsalder, men der synes jeg vi er veldig godt i gang med endring. Det kommer en ny bølge! Alle bransjer har godt av mangfold – enten det er kjønn, alder eller bakgrunn. Slik får man inn nye perspektiver.

Benytter naturen

Når Evjen ikke er på jobb – brukes tiden blant annet til å benytte seg den nordnorske naturen.

– Hver helg frem til midten av juli er fylt opp med planer om øyhopping og fjellturer med telt og primus. Det er også en fordel med å bo som man gjør – når man er ferdig på jobb, er det bare å sette seg på en hurtigbåt og på en times tid kan du være på din egen øy, sier han entusiastisk.

Forrige helg ble benyttet til fjelltur på øyene Lovund i Lurøy kommune og Nord-Arnøy i Gildeskål kommune. (Se under)

Når han ikke er på jobb, prøver Evjen å benytte seg av den spektakulære naturen i Nord-Norge. Her er han på tur sist helg på øyene Lovund og Nord-Arnøy. Foto: Privat

– Har du noen råd til unge som vurderer å utdanne seg til jobb i energibransjen?

– Det å flytte på seg kan være lurt – men da tenker jeg ikke spesifikt for energibransjen. Flytt til bygda - gjerne nordover! I distriktene har vannkraften de samme faglige utfordringene, samme kule oppgaver og jobb som skal gjøres - som i store byer. Her er det mindre forhold og kortere kommunikasjonslinjer. Det er lettere å få ansvar og høyere stillinger og jobbe seg oppover hvis man har lyst til det, avslutter han.