Navn: Inga Setså Holmstrand
Arbeidsgiver: Arva
Stilling: Trainee – men snart fast ansatt som ingeniør
Alder: 27 år

Turen gikk nærmere 66 mil nordover fra Mo i Rana til Tromsø da Inga Setså Holmstrand startet på studiene ved Universitetet i Tromsø (UiT) i 2013. Nå har hun etablert seg i «Nordens Paris» - etter å ha sikret seg fast jobb i nettselskapet Arva.

– Det har blitt hjemme nå, forteller hun til Europower.

Holmstrand er utdannet til sivilingeniør innen energi, klima og miljø.

– Deretter gikk jeg videre med spesialisering innen klimadynamikk. Da ser man på prosessen med hvordan alt henger sammen i atmosfæren, blant annet med vind. Det var mye modellering og analyse. Det kan sammenliknes litt med å lage værprognoser.

Etter studiene fikk Holmstrand et vikariat i hjemkommunen, men utsiktene til å kunne bruke mer av det hun hadde lært under utdanningen fristet da det ble utlyst en traineestilling i Arva. Den fikk hun, og startet i juni i fjor.

– Her fikk jeg muligheten til å gjøre mer av det jeg har lært - også ville jeg også tilbake til Tromsø. Jeg ble plassert i prosjektet «Smart Senja», og har vært her hele tiden.

Smart Senja er et innovasjonsprosjekt der flere energiaktører samarbeider, blant annet Troms Kraft Nett og Ishavskraft. Også lokalmiljøet og lokale hjørnesteinsbedrifter deltar i prosjektet.

Inga Setså Holmstrand bruker mye tid foran datamaskinen på jobb. Foto: Arva

– Nå skal vi ta i et tak

Nå er straks traineeperioden tilbakelagt for den unge sivilingeniøren, men Holmstrand har sikret seg fast jobb i konsernet.

– Ja, jeg skal fortsette i Arva etter traineeperioden og har fått fast jobb. Men jeg er litt usikker på hva stillingen heter..., sier hun lattermildt.

Det har vært en del omstruktureringer det siste året, på grunn av fusjon med Nordlandsnett. Det var i oktober i fjor at fusjonen mellom Nordlandsnett og Troms Kraft formelt ble vedtatt. Begge nett var før fusjonen blant landsdelens største, og ble etter sammenslåingen landets sjette største nettselskap.

– Det er ny sjef og nye strukturer. Det er spennende at vi tar mer ansvar og tenker mer på bærekraft og innovasjon fremover. Nå skal vi ta et tak, sier hun – med entusiasme.

I løpet av året som trainee har en vanlig dag på jobben for Inga S. Holmstrand hatt mye fokus på feilhendelser i nettet og sammenhengen med vind.

– Hvis det har vært mye vind og mange hendelser, må jeg inn og hente mer data på en digital overvåkningsstasjon for å videre analysere sammenhengen mellom disse. Jeg oppdaterer også datasettet vi bruker med jevne mellomrom for å få et bedre grunnlag til selve analysen. Vi ser ofte flere feilhendelser når det har vært sterkt vind. Vi gjør dette for å se om vi kan predikere hendelser som strømbrudd og spenningsfall, forteller hun.

Arva

I vår selskapsdatabase finner du detaljinformasjon om blant annet eierforhold, kraftstasjoner, fusjoner og oppkjøp for dette selskapet.

Kilde: https://www.europower-energi.no/energyintelligence/#/company/552

Samarbeider med Universitetet

I «Smart Senja-prosjektet er det også et tett samarbeid med Universitetet i Tromsø.

– Jeg har vært med å skrive to artikler med UiT. Etter hver skal vi bruke det vi har lært og har kjøpt store batterier som skal forsyne Husøy og Senjahopet med strøm. Dette er områder der det har vært mye «blink», altså korte strømbrudd. Med batterier og prognoser kan vi klare å unngå at maskinene stopper. Senja ligger ytterst på nettet og har også industri som krever mye. De trenger mer stabile strømleveranser, forteller hun.

– Hvorfor valgte du en karriere i energibransjen?

– Det var litt tilfeldig. Jeg så stillingen og syntes den så spennende ut. Jeg skjønte vel ikke da helt hva et nettselskap gjør. Men etter å ha blitt kjent med bransjen ser jeg at det er en næring der det skjer mye nytt og spennende, sier Holmstrand.

At det er en næring som i høyeste grad er med på det grønne skiftet, telte positivt inn i valg av bransje.

– Vi er jo en del av løsningen, blant annet med elektrifiseringen. Det er et stort fokus på bærekraft, sier hun og nevner som eksempel et prosjekt som Arva har gjennomført;

– Vi har brukt kokosmatter under firehjulinger for å ikke skade myra. Vi legger mattene ut slik at det ser ut som et langt tøystykke som beskytter mot kjøringen.

Inga Setså Holmstrand flyttet til Tromsø for å studere og jobber nå ved Arvas hovedkontor i byen. Foto: Arva

Lager klimaregnskap

Av andre oppgaver hun har for konsernet i disse dager, er å lage et klimaregnskap på selskapsnivå.

– Vi har akkurat begynt med dette arbeidet. Der skal vi jobbe med hva vi kan gjøre for å bli bedre og enda mer bærekraftig.

Spurt om det er noe som kan bli bedre i bransjen, tar hun en liten tenkepause.

– Kanskje man kan bli flinkere til å være åpen overfor lokalbefolkningen – ikke bare de som jobber i bransjen? Jeg synes vi kunne være mer åpne om det vi finner ut og det vi gjør.

Hun synes ikke det er et problem i hverdagen at det er noe skjev kjønnsbalanse i bransjen, men skulle likevel ønske seg at enda flere jenter søkte seg dit.

– Man bør kanskje snakke med skoler og universiteter og fortelle at vi gjør mye kule ting. Jeg visste jo egentlig ingenting om nettbransjen, så man trenger nok å drive litt informasjonsarbeid. Jeg har kanskje vært heldig å ha gått på en linje der det er endel jenter. Det handler kanskje om at linjen heter noe med miljø. Jeg tror kanskje det tiltrekker flere jenter enn elektro/bygg.

– Har du noen råd til unge som vurderer å utdanne seg til jobb i energibransjen?

– Gjør det! Det er en bransje der det er veldig mye nytt og spennende som skjer. Vi trenger mange forskjellige hoder for å løse samfunnets problemer med energi.