Høsten 2019 fikk et sameie i Grefsenveien i Oslo beskjed om at de fra august 2020 måtte betale effekttariff, altså et effektledd i tillegg til fastledd og energiledd.

I et brev fra Elvia fikk sameiet beskjed om at effektleddet ville prises ut fra hvor mye strøm som ble brukt i timen med høyest forbruket.